top of page

PRIVATISË

Kush jemi ne

Ne Rekrutimi i INTERPUNO të punëtorëve kosovar, si një agjenci e specializuar rekrutimi, ofrojmë punëtorë të kualifikuar nga Kosova me kushte të drejta. Si ekspert në rekrutimin e stafit nga Kosova  ne ju ofrojmë staf infermieror, punëtorë ndërtimi, montues, staf shërbimi për gastronominë dhe industrinë hoteliere, drejtues kamionësh, staf pastrimi dhe shumë specialistë të tjerë nga çdo industri janë në dispozicion.

Angazhimi ynë për privatësinë

Ne kemi përgjegjësi të marrim seriozisht informacionin personal që na jepet. Kjo deklaratë përcakton se si i trajtojmë të dhënat personale që përpunojmë, si i mbrojmë dhe shpjegon të drejtat tuaja të privatësisë.

 

INTERPUNO REKRUTIM L.L.C.
Rruga Sylejman Vokshi, Prishtina, Kosova
Emri i biznesit Interpuno me numer identifikues: 812014851
Drejtori i Përgjithshëm: Kreshnik Mehmetaj
info@puno-ne-gjermani.com

Kur mbledhim të dhëna personale, ne e bëjmë këtë transparente. Në informacionin tonë për mbrojtjen e të dhënave mund të mësoni se çfarë bëjmë ne me të dhënat personale që mbledhim. Ju lutemi na kontaktoni nëse dëshironi të dini më shumë rreth tij.

 

Ne mbledhim informacione:

·      Nëpërmjet faqes sonë të internetit ose faqes së internetit të partnerëve tanë - për shembull emrat, adresat ose detajet e emailit.

·      Në takime me punonjës apo kontakte biznesi, p.sh. B. gjatë shkëmbimit të kartave të biznesit ose mbledhjes së informacionit në konferenca ose ngjarje biznesi.

·      Ju na ofroni në lidhje me shërbimet që ne ofrojmë.

·      Ne përdorim për të konfirmuar identitetin ose aftësinë tuaj kreditore, p.sh. B. një pasaportë, vërtetim vendbanimi ose një raport kredie.

·      Të cilat i marrim nga burime publike; p.sh. regjistri komercial, rrjetet sociale profesionale ose faqet kryesore të kompanive.

 

Baza jonë ligjore për përpunimin e informacionit tuaj

Ne mbështetemi në një sërë bazash të ndryshme ligjore për të përpunuar Informacionin personal dhe Informacionin personal të Veçantë - për shembull, kur është në interesin tonë legjitim dhe është e nevojshme të përmbushim një kontratë, në përputhje me kërkesat ligjore, ose kur përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur detyrimet tona të punës . Ne mbledhim informacione që janë dhënë vullnetarisht. Ju nuk keni pse të na jepni asnjë të dhënë personale. Megjithatë, nëse nuk na jepni informacionin që ne kërkojmë me ligj ose me të cilin duhet të punojmë, ne mund të mos jemi në gjendje të ofrojmë produkte dhe shërbime të caktuara.

 

Si e përdorim informacionin tuaj

Ne përdorim informacionin tuaj personal në përputhje me të gjitha ligjet përkatëse dhe mund t'i përdorim ato në një ose më shumë nga mënyrat e mëposhtme:

 

·      Ne mund të përdorim të dhënat personale të qiramarrësve ose individëve të tjerë që na keni dhënë për të kryer punë në emrin tuaj, si p.sh. administrimin e qirave.

·      Ne përdorim të dhënat tuaja personale për të krijuar, kryer dhe përfunduar një kontratë me ju.

·      Ne mund të përdorim informacionin e kontaktit që jepni për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja.

·      Ne mund të përdorim dokumente identifikimi për të përmbushur kërkesat ligjore dhe rregullatore, për shembull për të verifikuar identitetin tuaj përpara se të përdorni produktet dhe shërbimet e INTERPUNO.

·      Ne mund të përdorim të dhënat personale për të vlerësuar përshtatshmërinë tuaj për produktet dhe shërbimet e INTERPUNO

·      Nëse na jepni pëlqimin tuaj, ne do të përdorim të dhënat tuaja personale për t'ju ofruar marketing dhe reklama për shërbimet e INTERPUNO; Ju mund të çabonoheni nga shërbimet e departamentit tonë të marketingut në çdo kohë përmes info@puno-ne-gjermani.com .

·      Informacioni personal mund të përdoret për t'ju kontaktuar në lidhje me shërbimet që mund të jenë me interes për ju. Ne verifikojmë interesin tuaj për shërbimet tona duke regjistruar nëse hapni emailet tona të marketingut dhe klikoni në lidhjet që gjenden në to.

·      Të dhënat personale përdoren për ta bërë përvojën tuaj në internet sa më të qetë - për shembull duke vendosur kuki dhe duke personalizuar përmbajtjen në faqen e internetit.

·      Informacioni personal mund të përdoret për të garantuar sigurinë e ambienteve tona dhe atyre që ne menaxhojmë për palët e treta - për shembull përmes përdorimit të kamerave të vëzhgimit.

·      Ne mund t'i përpunojmë të dhënat tuaja për qëllime të administrimit të brendshëm, kontrollit dhe kontabilitetit.

 

Me të cilët ndajmë informacionin personal

Ne mund të ndajmë informacionin tuaj personal me palët e treta:

 

·      Punonjësit e INTERPUNO që kanë nevojë për të dhënat për të kryer detyrat e tyre

·      Klientët tanë kur është e nevojshme për të përmbushur kërkesën tuaj.

·      Organizatat që mbështesin produktet ose shërbimet që ne ju ofrojmë.

·      Kushdo ku na jepni leje për të ndarë informacionin tuaj.

·      Organet zyrtare që zbulojnë dhe parandalojnë aktivitete kriminale si pastrimi i parave, vjedhjet, mashtrimet, terrorizmi dhe krimi kibernetik.

 

Ne kurrë nuk do t'i shesim të dhënat tuaja personale dhe marrim hapa për t'i mbajtur të dhënat tuaja të sigurta.

Ne përdorim sistemin e bisedave të drejtpërdrejta Ascend by Wix

Kjo faqe interneti përdor teknologji nga Ascend nga Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael, për të mbledhur të dhëna anonime me qëllim të analizës së ueb-it dhe për të operuar sistemin e bisedave të drejtpërdrejta, i cili përdoret për t'iu përgjigjur kërkesave për mbështetje të drejtpërdrejtë Kërkesat shërbehen, mblidhen dhe ruhen. Profilet e përdoruesve mund të krijohen nga këto të dhëna anonime nën një pseudonim.

Mund të përdoren biskota. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen lokalisht në cache të shfletuesit të internetit të vizitorëve të faqes në internet. Cookies mundësojnë njohjen e shfletuesit të internetit. Nëse informacioni i mbledhur në këtë mënyrë ka një referencë personale, përpunimi kryhet në përputhje me nenin 6 (1) (f) GDPR në bazë të interesit tonë legjitim për shërbimin efektiv ndaj klientit dhe analizës statistikore të sjelljes së përdoruesit për qëllime optimizimi.

Të dhënat e mbledhura me teknologjitë smartsupp.com nuk do të përdoren për të identifikuar personalisht vizitorin në këtë faqe interneti dhe nuk do të kombinohen me të dhënat personale për bartësin e pseudonimit pa pëlqimin e veçantë të personit në fjalë. Për të shmangur ruajtjen e skedarëve të personalizimit të smartsupp.com, mund ta konfiguroni shfletuesin tuaj të internetit në mënyrë që të mos ruhen më cookie në kompjuterin tuaj në të ardhmen ose të fshihen skedarët që janë ruajtur tashmë. Megjithatë, çaktivizimi i të gjitha cookies mund të nënkuptojë se disa funksione në faqen tonë të internetit nuk mund të ekzekutohen më. Ju mund të kundërshtoni mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave për qëllimin e krijimit të një profili përdoruesi të pseudonimizuar në çdo kohë me efekt për të ardhmen duke na dërguar kundërshtimin tuaj joformalisht me e-mail në adresën e postës elektronike të dhënë në printim.

Kontaktoni

Kur na kontaktoni (p.sh. përmes formularit të kontaktit ose postës elektronike), mblidhen të dhënat personale. Cilat të dhëna mblidhen në rastin e një formulari kontakti mund të shihet nga formulari përkatës i kontaktit. Këto të dhëna ruhen dhe përdoren ekskluzivisht për t'iu përgjigjur kërkesës suaj ose për të vendosur kontakt dhe administratën teknike përkatëse.

Baza ligjore për përpunimin e këtyre të dhënave është interesi ynë legjitim për t'iu përgjigjur kërkesës suaj në përputhje me nenin 6 (1) (f) GDPR. Nëse kontakti juaj ka për qëllim lidhjen e një kontrate, baza ligjore shtesë për përpunimin është Neni 6 (1) (b) GDPR. Të dhënat tuaja do të fshihen pasi kërkesa juaj të jetë përpunuar. Ky është rasti nëse nga rrethanat mund të konstatohet se faktet në fjalë janë sqaruar përfundimisht dhe me kusht që të mos ketë detyrime ligjore për ruajtjen e të kundërtës.

 

Ndaloni së kontaktuari me ne

Nëse na keni dhënë pëlqimin tuaj për t'ju dërguar marketing dhe informacion, mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë duke dërguar një email në info@puno-ne-gjermani.com .

 

Ku ruajmë dhe përpunojmë të dhënat tuaja

Ne mund të transferojmë dhe ruajmë informacionin që mbledhim nga ju jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE). Ato mund të përpunohen nga punonjësit ose furnitorët tanë të vendosur jashtë ZEE-së.  

Përveç kësaj, ne sigurojmë që të dhënave tuaja t'u jepet një nivel ekuivalent mbrojtjeje atje. Ne sigurojmë që informacioni të jetë i sigurt dhe i mbrojtur siç duhet. Kjo bëhet në bazë të një vendimi të përshtatshmërisë ose masave të përshtatshme mbrojtëse.

 

Mbani informacionin tuaj të sigurt

Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë masa mbrojtëse të përshtatshme për informacionin personal që mbajmë, pavarësisht se ku ndodhet dhe nëse është në formë elektronike apo fizike. Ne mund të përdorim një sërë mekanizmash për ta bërë këtë, në varësi të vendit ku ruhet informacioni dhe marrëdhënies midis INTERWORX dhe organizatave marrëse.

 

Të drejtat tuaja

Ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me të dhënat tuaja personale:

Kërkoni një kopje të informacionit që mbajmë për ju

Ju mund të kërkoni për informacionin personal që mbajmë për ju. Për ta bërë këtë, ju lutemi na kontaktoni me email në info@puno-ne-gjermani.com . Si rregull, dhënia e këtij informacioni është pa pagesë për ju. Ju gjithashtu mund të kërkoni të dhëna personale që na keni dhënë në një formë të lexueshme nga makina.

 

Na tregoni nëse nuk dëshironi që informacioni juaj të përdoret

Nëse për ndonjë arsye nuk dëshironi që ne të ruajmë ose përdorim të dhënat tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni me email në info@puno-ne-gjermani.com . Mund të na duhet të mbajmë disa nga informacionet tuaja personale për arsye ligjore dhe biznesi, për shembull për të përmbushur një detyrim ligjor.

 

Korrigjoni informacionin tuaj

Nëse mendoni se të dhënat personale që mbajmë janë të pasakta, na kontaktoni në marketing@puno-ne-gjermani.com dhe ne do t'i shqyrtojmë dhe korrigjojmë nëse është e nevojshme. Ne jemi të përkushtuar t'i mbajmë të dhënat personale të sakta dhe të përditësuara.

 

Për sa kohë i ruajmë të dhënat tuaja personale

Ne përpiqemi të ruajmë informacionin tuaj personal vetëm për aq kohë sa na nevojitet për arsye legjitime biznesi ose ligjore. Më pas do t'i fshijmë ato në mënyrë të sigurt. Nëse dëshironi të dini nëse të dhënat tuaja personale mund të fshihen, ju lutemi na kontaktoni në info@puno-ne-gjermani.com .

Mjete dhe të ndryshme

Fontet e uebit të Google

Kjo faqe përdor të ashtuquajturat shkronja të internetit të ofruara nga Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google") për shfaqjen uniforme të shkronjave. Kur thirrni një faqe, shfletuesi juaj ngarkon fontet e kërkuara të uebit në cache të shfletuesit tuaj në mënyrë që të shfaqë tekstin dhe fontet në mënyrë korrekte. Për këtë qëllim, shfletuesi që po përdorni duhet të lidhet me serverët e Google. Kjo gjithashtu mund të rezultojë në transmetimin e të dhënave personale në serverët e Google LLC. vijnë në SHBA. Në këtë mënyrë, Google bëhet i vetëdijshëm se uebfaqja jonë është aksesuar përmes adresës suaj IP. Fontet e uebit të Google përdoren në interes të një prezantimi uniform dhe tërheqës të ofertës sonë në internet. Ky përfaqëson një interes legjitim sipas kuptimit të nenit 6 (1) (f) GDPR. Nëse shfletuesi juaj nuk mbështet fontet e uebit, kompjuteri juaj do të përdorë një font standard.  

Për më shumë informacion rreth Google Web Fonts, shihni

https://developers.google.com/fonts/faq dhe në politikën e privatësisë së Google:

https://www.google.com/policies/privacy/

Google reCAPTCHA

Në këtë faqe interneti ne përdorim gjithashtu funksionin reCAPTCHA të Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Ky funksion përdoret kryesisht për të dalluar nëse një hyrje është bërë nga një person fizik apo nëse është keqpërdorur nga makineritë dhe përpunimi i automatizuar. Shërbimi përfshin dërgimin e adresës IP dhe çdo të dhënë tjetër të kërkuar nga Google për shërbimin reCAPTCHA tek Google dhe kryhet në përputhje me Nenin 6 (1) (f) GDPR në bazë të interesit tonë legjitim në përcaktimin e përgjegjësisë personale individuale mbi Interneti dhe shmangia e abuzimit dhe spam-it. Kur përdorni Google reCAPTCHA, të dhënat personale mund të transmetohen gjithashtu në serverët e Google LLC. vijnë në SHBA.

 

Informacione të mëtejshme mbi Google reCAPTCHA dhe deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google mund të gjenden në: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

Hartat e Google

Në faqen tonë të internetit ne përdorim Google Maps (API) nga Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland ("Google"). Google Maps është një shërbim ueb për shfaqjen e hartave interaktive (tokësore) për të shfaqur vizualisht informacionin gjeografik. Përdorimi i këtij shërbimi do t'ju tregojë vendndodhjen tonë dhe do ta bëjë më të lehtë arritjen atje.

Sapo thirrni ato nën-faqe në të cilat është integruar harta e Google Maps, informacioni rreth përdorimit tuaj të faqes sonë të internetit (si p.sh. adresa juaj IP) transmetohet në serverët e Google dhe ruhet atje. Kjo gjithashtu mund të rezultojë në transmetim në serverët e Google LLC. vijnë në SHBA. Kjo ndodh pavarësisht nëse Google ofron një llogari përdoruesi përmes së cilës jeni identifikuar ose nëse ekziston një llogari përdoruesi. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj. Nëse nuk dëshironi të lidheni me profilin tuaj në Google, duhet të dilni përpara se të aktivizoni butonin. Google i ruan të dhënat tuaja (edhe për përdoruesit që nuk janë identifikuar) si profile përdorimi dhe i vlerëson ato. Mbledhja, ruajtja dhe vlerësimi kryhen në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja f GDPR mbi bazën e interesit legjitim të Google për shfaqjen e reklamave të personalizuara, kërkimin e tregut dhe/ose dizajnin e bazuar në nevojat e faqeve të internetit të Google. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesve, megjithëse duhet të kontaktoni Google për të ushtruar këtë të drejtë.

Nëse nuk pranoni transmetimin e ardhshëm të të dhënave tuaja në Google kur përdorni Google Maps, ju gjithashtu keni mundësinë të çaktivizoni plotësisht shërbimin e uebit të Google Maps duke fikur aplikacionin JavaScript në shfletuesin tuaj. Google Maps dhe kështu edhe shfaqja e hartave në këtë faqe interneti nuk mund të përdoren më pas.

Mund të lexoni kushtet e përdorimit të Google në

https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html , kushtet shtesë të përdorimit për Google Maps mund të gjenden në https://www.google.com/intl/de_US/help/ termat_hartat. html

Informacione të hollësishme mbi mbrojtjen e të dhënave në lidhje me përdorimin e Google Maps mund të gjenden në faqen e internetit të Google ("Politika e privatësisë së Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

funksioni i komentit

Si pjesë e funksionit të komentit në këtë faqe interneti, komenti juaj, informacioni për kohën kur është krijuar komenti dhe emri i komentuesit që keni zgjedhur do të ruhen dhe publikohen në këtë faqe interneti. Për më tepër, adresa juaj IP do të regjistrohet dhe ruhet. Adresa IP ruhet për arsye sigurie dhe në rast se personi në fjalë shkel të drejtat e palëve të treta ose poston përmbajtje të paligjshme duke paraqitur një koment. Na duhet adresa juaj e emailit për t'ju kontaktuar nëse një palë e tretë ankohet se përmbajtja juaj e publikuar është e paligjshme. Baza ligjore për ruajtjen e të dhënave tuaja është Neni 6 Paragrafi 1 pika b dhe f GDPR. Ne rezervojmë të drejtën të fshijmë komentet nëse ato kundërshtohen si të paligjshme nga palët e treta.

 

Si të ankoheni

Nëse dëshironi të bëni një ankesë në lidhje me trajtimin tonë të të dhënave tuaja personale, ju lutemi na kontaktoni drejtpërdrejt në info@puno-ne-gjermani.com .

Si tjetër të na kontaktoni

Nëse keni pyetje shtesë në lidhje me të dhënat tuaja personale, ju lutemi kontaktoni Zyrtarin tonë të Mbrojtjes së të Dhënave me email në info@puno-ne-gjermani.com

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni info@puno-ne-gjermani.com .

 


Versioni 1.1 – 01 shkurt 2022

bottom of page